De samme tre fagpersonene har deltatt i alle rettsakene om filleristing. Flere av erklæringene de skrev, ble kvalitetssikret av en kommisjon de selv satt i.

Tre sakkyndige inne i 18 domfellelser

VITNE: Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen har vitnet som sakkyndig i ni av de atten domfellelsene Klassekampen har funnet i filleristingssaker.

19 personer er i 18 saker siden 2005 dømt for filleristing eller påført vold mot hodet til spedbarn.