Sindre Finnes tente stort på gruvegambling då Erna Solberg vart statsminister. Om tolv dagar er handelen for gammal til at Økokrim kan etterforske.

Gruvehandel forelda om tolv dagar

SAMAN: Her er Erna Solberg og Sindre Finnes på Bystrandfestivalen på Marineholmen i Bergen då ho var statsminister. Foto: Javad Parsa, NTB

Berre dagar før den borgarlege regjeringa la fram regjeringserklæringa si på Sundvollen i oktober 2013, kjøpte Sindre Finnes seg opp i gruveselskapet Nordic Mining.