Erna kommer ikke unna egne feilvurderinger om habilitet.

Solberg visste nok om Hydro-aksjene

Mulig innsidehandel, ekteskapelig svik, mistanker om tilbakeholding av informasjon før valget og tidslinjer. Solberg-saken inneholder mye rart, men det sentrale, som Høyre forsøker å tone ned, er at Sindre Finnes’ aksjeinvesteringer gjorde Erna Solberg inhabil i flere av sakene hun behandlet som statsminister.