Vi frykter at den rettsmedisinske ­kompetansen i filleristingssaker ikke er god nok. I verste fall kan flere bli uskyldig dømt.

Risikerer vi justismord?

Illustrasjonsfoto: Anniken C. Mohr.

Vi viser til Klassekampens utførlige oppslag om filleristing lørdag 16. september. Begrepet «filleristing» blir brukt både som en slags medisinsk diagnose og som beskrivelse av en kriminell handling, nemlig at en omsorgsperson rister et spedbarn så kraftig at bevegelse av hodet antas å forårsake hjerneskade. På engelsk ble denne tilstanden tidligere omtalt som «Shaken Baby Syndrome», mens nå brukes oftere betegnelsen «Abusive Head Trauma», som også omfatter direkte slag/støt mot hodet (på norsk «påført hodeskade»).

Kronikk