Jeg har også vært for naiv i min tiltro til at nøkternhet og uhildethet sto sterkt blant embetsmenn og politikere.

Forvitret politisk tillit

Norge er et land med høy tillit, ikke minst til det politiske systemet, politikere og myndighetspersoner for øvrig. Vi regner med at de er uhildete og ikke melker systemet for egen vinning. Vi liker å tenke at vi har lite korrupsjon sammenliknet med andre land. Og alt dette er riktig. Men kanskje det kreves noe mer enn vi hittil har trodd, for å opprettholde denne tilliten.