Selv om den ideologiske antisemittismen hovedsakelig er et ytre høyre-fenomen, finner vi antisemittiske stereotypier i alle politiske leirer, sier historiker Kjetil Braut Simonsen.

Jakter moderne jødehat

Forsker på antisemittisme: Historiker Kjetil Braut Simonsen har skrevet bok om antijødiske holdninger i Norge etter andre verdenskrig og fram til i dag. Her fra Jødisk Museum i Oslo, der Simonsen arbeider som forsker.

– Den helhetlige ideologiske antisemittismen er primært et fenomen vi finner på ytre høyre i det politiske landskapet, sier historiker Kjetil Braut Simonsen.

Kultur