Ett år etter at Jina (Mahsa) Amini døde i moralpolitiets varetekt foreslår Iran kraftig økte straffer for å vise håret.

Vil øke straffa for å gå uten hijab

VISER HÅR: Trass i harde tiltak fra regimet fortsetter mange kvinner i Iran å gå ut i det offentlige rom uten hijab. Her fra den store basaren i Teheran i mai i år.

I dag er det ett år siden kurdisk-iranske Jina (Mahsa) Amini (22) døde etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet. Anklagen var at hun ikke hadde dekket til håret godt nok.