Norun Haugen har skrevet boka norsk landbruksnæring trenger å lese.

Grisens år

Man kommer over så mye rart, ikke minst når man begynner å rote rundt i irrgangene til den nasjonale hukommelsens største skattkammer, den digitaliserte boksamlingen til Nasjonalbiblioteket. Slik hendte det at jeg her om dagen, i et søk etter noe helt annet, kom over en liten bok av landbruksskolebestyreren Johannes L. Lofthus fra Ullensvang, skrevet i 1912. Den kortfattede pamfletten «Svinet», en av flere lærebøker i landbruk fra Lofthus’ hånd, er noe så enkelt som en oppskrift på grisehold. Side om side med fôrtabeller og sirlig nedskrevet avlsdata, minner Lofthus om at mye kan bli bedre i norske svinehus.

Kommentar