Aina Bassos novellesamling menneskeliggjør middel­alderen, uten å romantisere.

Et liv som ligner deres

Gammelt stoff: Aina Bassos nye noveller er løst basert på runeinnskrifter. Foto: Oda Berby

Når man tenker på livet i norrøn tid, er det gjerne ruvende skikkelser som dukker opp for det indre øyet: vikinger på tokt, guder og helter, konger og dronninger – de som ble funnet sagaverdige. Jeg husker følelsen av å ha fått en liten åpenbaring, da jeg for første gang leste runeinnskriftene fra 11- og 1200-tallet som er funnet på Bryggen i Bergen. Her er det ingen krig eller myter – i stedet ørsmå flik av vanlige liv: «Gyda sier at du skal gå hjem». «Ingebjørg elska meg da jeg var i Stavanger».

Bokmagasinet