Stovner er bydelen der Arbeiderpartiet gikk mest tilbake i Oslo. Lokallagsleder tror lav valgdeltakelse har noe av skylda.

Folk ble hjemme – og Ap tapte

FIKK IKKE MOBILISERT: Nesten annenhver velger har forlatt Arbeiderpartiet i bydel Stovner siden valget i 2015. Lokallagsleder Roar Gravdahl mener den lave valgdeltakelsen i bydelen hadde mye å si for årets resultat.

– Er valget ferdig?