Et sterkt, offentlig helsevesen?

illustrasjon: knut løvås

Stortingspolitiker for Høyre, og leder av helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen, sier i NRKs Debatt i P2 fredag 1. september at vi trenger et «sterkt, offentlig helsevesen, med et innslag av private og ideelle aktører». Bekymringen for et todelt helsevesen er stor blant veldig mange, både blant pasientene og blant alle de som står på hver eneste dag i det offentlige, men Trøen forsøker å skjønnmale virkeligheten. «Innslaget» av private aktører er allerede stort, og svært mange tegner privat helseforsikring i dag for å unngå ventetidene i det offentlige.

Vi har nemlig ikke et sterkt, offentlig helsevesen i Norge. Det kan vi ikke ha når vi ser at 17.000 sykepleiere ikke lenger jobber som sykepleiere, men har valgt å gjøre noe annet enn det de er utdannet til. Vi har ikke et sterkt, offentlig helsevesen når vi allerede i dag mangler 7000 sykepleiere i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, og stadig fler vil det bli. Vi har ikke et sterkt offentlig helsevesen når vi ser tragiske dødsfall på sykehusene, som blant annet dødsfallet til en ufødt gutt på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø i sommer. Moren ble sendt hjem til tross for det som kan ha vært svangerskapsforgiftning. Det skal ha vært en kaotisk uke på sykehuset med 39 fødsler, fire tilgjengelige fødestuer og for få ansatte på jobb. Dette går ikke opp.

Jordmorforeningen har i flere år advart mot underbemanning og overbelastning på de ansatte på fødeavdelingene i Norge. Flukten fra det offentlige helsevesen blant utdannet helsepersonell er enorm. Folk orker rett og slett ikke stå i arbeidspresset, mange føler de ikke får gjort en god jobb og det er stor slitasje både fysisk og psykisk. Søknader om pasientskadeerstatning øker, i 2019 var tallet på 5696, i 2022 7079 og i første halvår i år ligger det på 4035 (kilde: NPE). Oppgangen skyldes delvis koronapandemien, men også underbemanning. Få ansatte gir dårligere pleie.

Vi vil kunne få et sterkt offentlig helsevesen igjen hvis vi bemanner opp helse og omsorg i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. God nok grunnbemanning vil gi bedre pleie for pasientene, bedre arbeidsmiljø og -vilkår og ikke minst: lavere sykefravær. Det koster å ha ansatte, men er billigere økonomisk og menneskelig. De mange milliarder helseforetakene bruker på innleie av vikarer fra bemanningsbyråene ville lett betalt for økt grunnbemanning, og sikret forsvarlig drift. Så enkelt er det faktisk.

Debatt