Fjorden er ikke en reservesluse

HOPP I DET: Noen må redde Oslofjorden, skriver forfatteren. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

De siste tiårene har Oslofjorden gått gjennom et voldsomt hamskifte. Blåskjell og ålegress er byttet ut med skarpe østers og slimete lurv, vannkvaliteten går stadig ned, fisken forsvinner, og i deler av fjorden er det så mye miljøgifter at noen grupper blir frarådet å spise fisk derfra.

Debatt