Fjorden er ikke en reservesluse

HOPP I DET: Noen må redde Oslofjorden, skriver forfatteren. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

De siste tiårene har Oslofjorden gått gjennom et voldsomt hamskifte. Blåskjell og ålegress er byttet ut med skarpe østers og slimete lurv, vannkvaliteten går stadig ned, fisken forsvinner, og i deler av fjorden er det så mye miljøgifter at noen grupper blir frarådet å spise fisk derfra.

Selv om det finnes lister på lister med mulige årsaker, og svaret nok er en god blanding av dem, er det tverrpolitisk- og faglig enighet om at en av de aller største påvirkningsfaktorene er store utslipp av nitrogen og fosfor fra kloakk og landbruk. Nesten alle partiene i de omkringliggende fylkene har gått til valg på at de skal redde Oslofjorden.

Det er flott at alle er med på å adressere problemet sammen, men fjorden blir ikke i bedre stand av at vi ønsker det. Ei heller kommer torsken tilbake selv om vi skriver det i et valgprogram. For å redde fjorden må det en del harde prioriteringer til, det kommer tydelig frem i tiltaksplanen som kommunene rundt fjorden la fram sammen med regjeringen i fjor. Sammen med prioriteringen må det også følge penger, for det siste året har vist at vi ikke bare behøver nye renseanlegg, men en skikkelig oppussing av hele avløpssystemet.

Tidligere i vår meldte VG at elleve sluser åpnet opp, fordi de ble overbelastet av plutselig issmelting. Så herjet Hans, og de voldsomme vannmengdene gjorde at Oslo kommune så seg nødt til å åpne 50 sluser for å unngå at kloakk flommet inn i leiligheter i hele byen. Oslo kommune og seniorforsker ved NIVA Sigrid Haande har også uttalt at det er en generell advarsel mot å bade etter styrtregn, og for rundt en uke siden avdekket VG at det var en ledning som hadde blitt ødelagt og 130 millioner liter avløpsvann hadde rent rett ut i fjorden.

130 millioner liter er så mye at det bare blir et tall, men denne gangen er tallet så stort at jeg faktisk kunne se det fysisk. Jeg bor på Nesodden i Indre Oslofjord, og der kunne vi se at vannet ble farget brunt, og når man tok på det kjentes det slimete og ekkelt. Dette varte en hel uke etter at utslippet var oppdaget og stengt.

Slik kan det ikke fortsette. Vi er lite rammet av ekstremvær på Østlandet og i Oslo, men alle tegn peker på at det vil komme mer, også hos oss. I stadig mer befolkningstette områder der isen vil smelte raskere og regnet kommer hyppigere, må vi faktisk ha et rørsystem som er dimensjonert for dette.

For denne fjorden er ikke en reservesluse. Fjorden er hjem for et utall av arter, det er en sosial møteplass, grunnlaget for flere familiers arbeidsplasser, den er nær og tilgjengelig natur, og det er et fristed der mange finner ro og avkjøling. Ikke minst er det også mange barns første møte med organismer som ikke puster. Men da må disse organismene finnes, og det gjør de ikke når vannet er fullt av e.coli, trådalger, kloakk og lurv.

Jeg håper de som enda ikke har stemt, stemmer på partier som prioriterer en infrastruktur som er bygget for fremtidens vær. Og jeg håper alle de nyvalgte kommunestyrene holder løftene sine om å gjøre et krafttak for fjorden og setter av penger til å forbedre avløpssystemene så de tåler litt mer vannføring. For slik det har vært det siste året, er rett og slett ikke bra nok.

Debatt