Høyesteretts dom i Fosen-saken har fortsatt ikke fått konkrete følger for vindkraftverkene. Nå vil aksjonistene følge opp vinterens aksjoner.

De gir ikke opp Fosen

Opprørt: Artist og aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen, reineier på Fosen Leif Arne Jåma, NU-leder Gina Gylver og sametingspresident Silje Karine Muotka er opprørt over at høyesterettsdommen i Fosen-saken fremdeles ikke har fått konsekvenser for vindkraftverkene på Storheia og i Roan. Foto: Christopher Olssøn, Frida Holsten Gullestad, Rikke Løe Hovdal, Tom Henning Bratlie

I dag, 700 dager etter den historiske dommen, starter nye protestaksjoner i Oslo. Samiske aksjonister og deres støttespillere vil følge opp vinterens aksjoner.