I noen bydeler i Oslo føler 30 prosent seg utrygge og frykter vold i sitt eget boligområde.

Den klassedelte byen

Oslo skiller seg i stadig større grad fra resten av landet. Ingen steder er klasseforskjellene like store. Tall TV 2 har hentet inn, viser at medianinntekten i Vestre Aker (Holmenkollen, Vinderen, Ris og Røa) lå over én million kroner i 2021, mens den var på under det halve i Oslo sentrum. Medianinntekt vil si at halvparten av lønnstakerne har lavere lønn og halvparten høyere. I Holmenkollen er formuen i gjennomsnitt på 17,4 millioner.

Fokus