Torgjerd var yndlingsbarnet, og ingen spurde etter Torstein.

Norrøne fedrar

Tegning av Andreas Bloch (1898) til Gunnlaug Orms­tunges saga. Illustrasjon: Wikimedia Commons

Ein mann er like mykje i slekt med døtrene sine som med sønene, og når han drep ei dotter av såkalla æresomsyn, ofrar han vidareføringa av sine eigne gen for å for å smiska med menn som han ikkje er i slekt med. Derfor går evolusjonsbiologien i ein vid boge rundt dette forholdet.

Solveigs salt