Forsker mener Høyres valgløfte er ulovlig, men partiet står fast ved at de kan sikre ansattes lønn ved privatisering av sykehjem.

Oslo Høyre slår tilbake

To uker før valget raser helsedebatten i hovedstaden. Høyre vil at flere private aktører skal få drive sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, noe venstresida sier vil resultere i dårlige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Det har Høyre gjentatte ganger sagt at det er mulig å unngå, ved å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i anbudssprossen når et kommunalt sykehjem konkurranseutsettes.

– Vi vil sikre at man kan stille krav om lønns- og arbeidsvilkår som er konkurransedyktige i Oslo kommune, som har et eget tariffområde. Jeg sliter med å forstå skepsisen til dette. Det er ikke noen politisk uenighet om lønn og pensjon, sier Hassan Nawaz, helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Tirsdag denne uka argumenterte Trygve Harlem Losnedahl, som forsker på offentlige anskaffelser ved Universitetet i Oslo, for at det ikke er mulig å stille krav om like lønns- og arbeidsvilkår i anbudsprosesser.

Det vil være i strid med EU/EØS-retten, mener han. Årsaken er at det såkalte utstasjoneringsdirektivet kun tillater regulering av lønns- og arbeidsforhold dersom dette er lov- eller forskriftsfestet.

– En anbudskonkurranse er ingen av delene, sa Losnedahl, som foruten å være forsker har fortid i AUF.

– Fullt mulig

Nawaz mener Losnedahl bør se nærmere på hva Oslo Høyre faktisk har sagt.

– Alle er enige om at det ikke er juridisk handlingsrom for at det skal være likt på desimalen. Det kan være over eller litt under, det er umulig for oss folkevalgte å slå fast. Men det er fullt mulig å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår som ligger på et konkurransedyktig nivå.

– Hva betyr konkurransedyktig nivå?

– Et nivå som matcher kommunens. Når man opererer i Oslo, som er lønnsledende i forhold til for eksempel Bærum og Lørenskog, sier det seg selv at de kommersielle og private aktørene må ha et lønnsnivå som er konkurransedyktig mot Oslo kommunes tariffavtale.

– Vi har en rettskraftig dom fra Sverige som konkluderer med at der er rom for det. Og velferdstjenesteutvalget har også konkludert med at kommunene har mulighet til det.

Teknikaliteter

Nawaz mener hele diskusjonen har utviklet seg til en unødvendig skyttergravskrig, i stedet for at man diskuterer hvilke løsninger som er best for innbyggerne.

– Oslo kommune har siden 2019 brukt 700 millioner kroner på vikarer. Det er en dobling i vikarbruk. Sykefraværet er ekstremt høyt, og en av fem helsefagarbeidere sluttet i fjor. Så Oslo kommune har et stort potensial til å bli en bedre arbeidsgiver, sier Nawaz og fortsetter:

– Det handler blant annet om å jobbe mer heltid, sikre videreutdanning og se etter fleksible turnusordninger med arbeidstakerorganisasjonene. I dag ser vi konsekvensene av et byråd som ikke prioriterer dette, som i stedet vil gå inn i debatter om teknikaliteter og forsøke å slå politisk mynt.

NHO: Trygt å stille krav

Arbeidslivsdirektør Cecilie Willie Søvik i NHO Geneo mener det er det er trygt innenfor EØS-regelverket å stille krav til både lønns- og arbeidsvilkår i et anbud.

– Det er fullt mulig å stille liknende eller tilsvarende krav til det som er i kommunen i dag. Alle kommuner i Norge, inkludert Oslo, har stor handlefrihet gjennom anbudsinstituttet til å styre anbudene i retningen de ønsker.

Hun understreker at det vil være ulike tolkninger av lovverk og direktiver.

– Men vårt klare standpunkt er at så lenge vilkårene er de samme, uavhengig av om du er en privat eller offentlig aktør, er det opp til kommunen å stille de vilkår de ønsker innenfor loven.

Det gjelder også krav om lønn på tilsvarende eller liknende nivå som kommunen, selv om de ikke kan diktere en bestemt tariffavtale, mener Søvik. Hun viser til at det blant annet ligger et anbud på hjemmetjenester ute fra Oslo kommune nå, der lønns- og arbeidsvilkår er sentrale krav.

Losnedahl: – Har snudd

Trygve Harlem Losnedahl mener anbudet NHO viser til, ikke er noe argument mot hans poeng.

– I det anbudet stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår jf. forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dette er regler kommunen er pliktet til å følge. Men den forskriften sier at plikta gjelder landsomfattende vilkår, altså ikke vilkårene i Oslo kommune, sier Losnedahl.

At Oslo Høyre nå sier de vil sikre lønns- og arbeidsvilkår på et «konkurransedyktig nivå», mener han er andre toner enn tidligere. Overfor Dagbladet sa byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) i mai at ingen ansatte skal ned i lønn eller pensjon når et sykehjem konkurranseutsettes.

– EU/EØS-retten står ikke nødvendigvis i veien for å sikre «konkurransedyktig lønn» i en eller annen forstand. Men den står i veien for å kreve at ingen ansatte skal gå ned i lønn eller pensjon. Det er to forskjellige ting. At Høyre ikke lenger sier dette, forstår jeg som en erkjennelse av de tok feil, sier Losnedahl.