Høyre vil kreve lik lønn for de ansatte når de privatiserer sykehjem. Det er i strid med EØS-reglene, ifølge stipendiat Trygve Harlem Losnedahl.

Stempler Høyres valgløfte som ulovlig

LIKELØNN: Trygve Harlem ­Losnedahl mener Høyres forslag om lik lønn for ansatte ved privatisering av sykehjem er ulovlig.

I flere storbyer går Høyre til valg på at flere kommersielle aktører skal få drive sykehjem.

Venstresida og LO mener det vil gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, mens Høyre og NHO sier det er mulig å stille krav om minst like gode lønns- og arbeidsvilkår i anbudsprosessen når et kommunalt sykehjem konkurranseutsettes.

Dette er forskningsområdet til Trygve Harlem Losnedahl, som er stipendiat ved Universitetet i Oslo og for tida skriver doktorgrad om offentlige anskaffelser.

Han er frustrert over Høyres gjentatte påstander om at de kan sikre ansatte lik lønn i det private.

– Min forskning viser at nei, det er ikke mulig å stille det som krav i anbudsprosesser, sier Losnedahl.

Ikke tillatt i EU-direktiv

Årsaken til det, mener han, ligger i en EU-lov med et kjedelig navn: det såkalte utstasjoneringsdirektivet (også kalt utsendingsdirektivet).

Dette er EUs verktøy for å motvirke sosial dumping, samtidig som bedrifters rett til å yte tjenester over landegrensene ivaretas.

Hensikten er å sikre at arbeidstakere fra et annet land med dårligere lønns- og arbeidsvilkår, ikke undergraver lønns- og arbeidsforholdene i et land som for eksempel Norge. Direktivet gir vertslandet rett til å stille krav om for eksempel minstelønn, som også arbeidsgivere i utlandet må følge.

Men, påpeker Losnedahl, disse kravene må stilles i lov eller forskrift.

– En anbudskonkurranse er ingen av delene. Hvis kommunen sier at i denne anbudskonkurransen krever vi disse lønns- og arbeidsvilkårene, er det en måte å regulere dette på som ikke er tillatt i direktivet, sier han.

Dette vil kunne føre til rettssaker, sier Losnedahl. En kan se for seg at et selskap ikke går med på kravene for eksempel Oslo kommune stiller i anbudsprosessen og så tar saken til domstolene for å kreve erstatning fra kommunen.

– Jeg vil tro vedkommende da har ganske gode muligheter for å vinne fram, sier Losnedahl.

– Så du sier at dette rett og slett vil være i strid med EU/EØS-retten?

– Ja. Jeg mener det vil være i strid med utsendingsdirektivet.

«Alternative fakta»

Dette ville ikke vært tilfelle hvis det bare var norske selskaper og ansatte i Norge som skal ta kontraktene, men Losnedahl viser til en avgjørelse fra EU-domstolen. I en sak som omhandlet det tyske postselskapet RegioPost sa EU-domstolen at det i anbudskonkurranser må tas høyde for at det kan komme leverandører som helt eller delvis bruker utsendte arbeidstakere.

– Fordi det er en mulighet for at det kan skje, kan ikke oppdragsgiverne stille krav i anbudskonkurranser som er i strid med utsendingsdirektivet, sier han.

Til NRK på mandag sa Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, at det «de siste årene har vært en utvikling i EU og dermed i EØS-retten som gjør at det er mulig å stille disse kravene. Det er ikke noen juridiske hindre for dette. Det står på politisk vilje».

Losnedahl rister på hodet.

– Høyre sier jo ikke noe om hva de mener har endret seg eller hva det bygger på. Det er helt useriøst. Det er ikke så lett for meg eller andre å si bombastisk at de tar feil, når de ikke viser fram hva de bygger argumentasjonen sin på.

Han sier det har skjedd to endringer i utsendingsdirektivet de siste årene, men at ingen av dem gjør at argumentet hans ikke gjelder. Før sommeren prøvde han å kontakte Oslo Høyre og spørre hva de bygde argumentasjonen sin på, uten å få svar.

– Det ser mer og mer ut som de ikke har kildene de hevder å ha. Det er jo i så fall uakseptabelt at et presumptivt seriøst parti i hovedstaden opptrer med alternative fakta som de slenger ut på den måten, uten at man kan ettergå det.

Kan velge tariffavtale

Noe både høyre- og venstresida enes om, er at det ikke er mulig å bestemme hvilken tariffavtale virksomheten velger, ettersom dette er opp til partene i arbeidslivet. Den nye arbeidsgiveren, som vinner anbudskonkurransen, står fritt til å velge en ny tariffavtale.

Her trekker blant andre Fagforbundet fram at for eksempel helse- og omsorgsoverenskomsten i NHO ikke er en like god tariffavtale som for eksempel KS-avtalen eller Oslo kommune-avtalen.

Høyre mener det likevel er mulig å stille krav om minimumsstandarder eller at lønns- og arbeidsvilkår skal ligge på samme nivå som en annen tariffavtale.

– Men den videre utviklingen etter dette vil uansett ikke kommunen kunne blande seg inn i. Ganske raskt etter overtakelsen vil du få en justering av arbeidsvilkår og pensjon. Da vil de ansatte typisk gå ned, sier Losnedahl.

Oslo Høyre fikk mulighet til å kommentere denne saken, men Eirik Lae Solberg hadde ikke tid i går ettermiddag, fikk Klassekampen opplyst av hans rådgiver.