De politiske partiene svarer unnvikende om mobilbruk og digitale læremidler.

Skjermvalget 2023

LITE Å FINNE: I likhet med Venstre og Fremskrittspartiet nevner ikke Senterpartiet noe om digitale læremidler eller mobilbruk i Oslo-programmene sine for 2023–2027. Foto: Lise Åserud, NTB

Det siste året har den offentlige debatten om barn og unges skjermbruk økt i intensitet. Det er blitt stilt spørsmål om det burde være strengere og høyere aldersgrense for bruk av sosiale medier. Om skolen burde bruke digitale læremidler mindre og heller satse på papir og bøker. Om vi alle bruker for mye tid på skjerm. Og hva med barnas rett til personvern og en reklamefri hverdag?

Kultur