To LO-forbund og en NHO-forening har fått laget en rapport med en klar konklusjon: AFP-ordningen må endres.

Sammen om å fornye AFP

Ikke bra nok: Christopher Beckham i Handel og Kontor mener dagens AFP er for dårlig for hans medlemmer. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Nesten 900.000 ansatte i privat sektor har AFP-ordning gjennom tariffavtalene sine. Det sikrer mange arbeidere flere titusen ekstra i pensjon. Samtidig har dagens AFP-ordning noen store svakheter, ifølge en fersk rapport: Den omfordeler fra bedrifter med mange unge ansatte, til bedrifter med mange eldre, og fra bedrifter med lavt lønnsnivå til de med høyere lønnsnivå.