Folkets hus i Sauda har samla arbeidsfolk i 88 år. No vert det freda.

Ein heim for folk

Kraft: Kjell Arnold Pettersen går under veggmåleria som skildrar historia til Sauda. Ein kan telje ni fossefall, som viser kor viktig straumen er for byen. Tor Obrestad skriv at «eg ser kraftlinjene langs liene skinne i morgonsola».

– Første gongen eg kom inn i omnshuset, tenkte eg at slik måtte det vere i helvete.

Innenriks