Briller

Teknologioptimister tenker at teknologiske nyvinninger vil bidra til å løse problemer i samfunnet. Selv føler jeg ofte at svært få av dem bidrar til å løse de største problemene verden står overfor i dag.

Dagboka