Johanna Engen er avhenging av sosialhjelp for å få kvardagen til å gå opp. Dei siste ti åra har stønaden falle.

Sosialhjelpa blir dårlegare

Hamnar bakpå: Det vert vanskelegare å vere fattigfolk, seier Johanna Engen, som er avhengig av sosialhjelp.

I ein kommunal bustad på Kampen øst i Oslo har minstepensjonisten Johanna Engen budd i 28 år.

Innenriks