Om fornorskningspolitikken ikke hadde vært så hard, kunne vi kanskje ha lært noe av kvinnenes stilling i samisk kultur.

Urfolkskamp er kvinnekamp

EN FOREGANGSKVINNE: Elsa Laula Renberg (t.v.) organiserte samer til kamp mot urett. Foto Stiftelsen Saemien Sijte / Digitalt museum

Hadde vi i det norske storsamfunnet møtt samene med åpen interesse og respekt i stedet for hensynsløs diskriminering, kunne vi lært vesentlige ting om kvinners potensiale, likestilling og samarbeid som kunne hjulpet oss skape et bedre og mer menneskelig samfunn.

Kronikk