Når den polske regjerningen igangsetter jakt på putinister, går de på Russlands limpinne.

Jakten på svikere

RUSSLANDSVENNER? Nylig nedsatte den polske regjeringen en komité for å renske ut russisk innflytelse. Det igangsatte store demonstrasjoner initiert av opposisjonen. Her fra Warszawa 4. juni. Foto: Agnieszka Pazdykiewicz / NTB

Russisk innflytelse er ikke velkomment i Polen. Det er det tverrpolitisk enighet om, og nylig opprettet de polske, nasjonalkonservative makthaverne en komité som skal spore opp tilfeller av den slags. Selv om knapt noen i Polen ønsker putinistisk innflytelse, førte den nye komiteen til massive protester over hele Polen. I Warszawa skal en halv million vært ute i gatene. Hele opposisjonen sto bak. De ser komiteen som nok et angrep på den polske rettsstaten.

Kronikk