Storebrand mener Eolus Vind ikke sikrer samiske rettigheter, og vurderer nå å ekskludere selskapet fra porteføljen.

Investor stiller krav

Uenige: Reineier Ole Henrik Kappfjell står blant vindturbinene på Øyfjellet, der Storebrand mener det er høy risiko for brudd på menneskerettighetene. Foto: Tom Henning Bratlie

Storebrand mener det er høy risiko for brudd på reindriftssamenes menneske­rettigheter på Øyfjellet og har satt det svenske selskapet Eolus Vind på vent. Øyfjellet ligger i Vefsn kommune på Helgeland.

Politikk