Salg bidrar til bedre barnehager

Realisering av gevinst ved salg av barnehagebygg fører ikke til at penger som er bevilget til drift av barnehage, går til privat berikelse.

Debatt