Å privatisere velferden er å invitere den internasjonale omsorgsindustrien til å nyte godt av norske bevilgninger. Det er en dårlig idé.

«Det grå gullet»

Hvordan vi organiserer velferden, er et viktig politisk veivalg. Norge kan finan­siere og drive velferden i fellesskap, og prioritere den så høyt at den blir god for alle. Eller vi kan gjøre som høyresiden gjorde da de hadde regjeringsmakt og som de lover før kommunevalget: privatisere velferdstjenestene.

Kronikk