Mer bruk av private i velferden vil skape en «bendelormøkonomi», der ressurser går til spille, skriver For velferdsstaten i ny rapport.

Advarer mot «bendelorm»

Tappes: Cathrine Amundsen i For velferdsstaten mener kommersielle eiere gir dårligere kvalitet i velferden.

Bruk av ulike private tilbydere til å utføre velferdstjenester seiler opp som en sentral kampsak fram mot kommunevalget. I flere byer der venstresida i dag har flertall går høyresida til valg på å bruke konkurranseutsetting. Blant annet kan sykehjem igjen bli privatisert. Det kan føre til at store ressurser går til spille, advarer organisasjonen For velferdsstaten i en ny rapport.

Politikk