Svar til Ole Fostad

Ole Fostad har sett «Skyggekrigen» og sitter igjen med noen spørsmål, som var på trykk i Klassekampen 13. mai. Her går han inn på elementer i våre publiseringer på nett og på TV. Det er flott at Fostad ønsker å gå inn i detaljene, fordi det gir muligheten til å utdype journalistikken.

Debatt