Det er ikke lenger normalen å være flere tiår i samme jobb. Er siste strøk lagt for arbeidslivets veteraner?

Arbeidet i kulissene

Scener fra en hverdag: Hans Fosby har jobbet med kulisser på Oslo Nye Teater i 23 år. Han føler se trygg, men frykter at yrket ikke lenger er å finne på huset i framtida.

Det er 37 år siden møbelsnekker Siri Helle-Valle gikk inn på Oslo Nye Teater som ansatt for første gang. Fire graviditeter og sju teatersjefer seinere har 67-åringen ikke noe entydig svar på hvorfor hun har fortsatt å være akkurat her. Men hun har i hvert fall aldri gruet seg til å dra på jobb, forteller hun.

Moderne tider