Verden blir straks mye mer mangfoldig når man ser forbi Nato-horisonten.

Løft blikket, SV!

Europeisk og norsk venstresides forhold til internasjonal politikk er i endring som følge av Ukrainakrigen. Sosialistisk Venstreparti, som forfatterne av denne artikkelen er medlemmer av, er berørt. SVs landsmøte i mars vedtok at SV for første gang i sin historie ikke lenger er imot norsk Nato-medlemskap. Dette skjedde mot en betydelig opposisjon. Den avgjørende avstemning viste 122 for å stryke nei til Nato, mens 90 var imot. Etter landsmøtet ble det stille – det virket nærmest som om partiledelsen syntes det historiske vedtaket hadde noe pinlig ved seg. Vedtaket ble i alle fall ikke flagget på en offensiv måte i offentligheten. Heller ikke avisa Klassekampen refererte Nato-vedtaket med et eneste ord. «Saken» er imidlertid altfor stor for å glemmes.

Kronikk