Ein folkemusikkens kjempe har gått bort.

Sven Nyhus 1932-2023

NESTOR: Rørosmann Sven Nyhus. Her fotografert heime i Oslo i fjor. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tidleg søndag morgon, 21. mai, tikka det inn ein sms på telefonen. Meisterspelemann Sven Nyhus hadde lagt ned fele og boge for godt – kvelden før han ville fylt 91 år. Brått sto verda stille. Ein av de største hadde vandra ut av tida. For meg personleg var han òg læremeister, kollega og god ven. Tanken på at den ruvande musikkpersonlegdomen aldri meir skulle glede oss med sitt mektige, vakre felespel kjendest rar. Sven hadde jo bestandig vore der!

Kommentar