Mens noen kastes ut av landet på grunn av manglende dokumentasjon, går adopsjoner med fabrikkerte dokumenter fri.

Falske papirer

STRENG KONTROLL? Regjeringen skjuler seg bak Haagkonvensjonen, som fritar den fra å sjekke dokumentene til adopterte, skriver Priyangika Samanthie. Her dokumenter for adoptivbarn i Guatemala. FOTO: Moises Castillo / AP / NTB

Ifølge politiets offentlige statistikk ble totalt 2695 personer uttransportert uten lovlig opphold fra Norge i 2022. På sosiale medier spres det stadig støttekampanjer for minoriteter som holdes juridisk ansvarlig for familiemedlemmers handlinger.

Kronikk