Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mens noen kastes ut av landet på grunn av manglende dokumentasjon, går adopsjoner med fabrikkerte dokumenter fri.

Falske papirer

STRENG KONTROLL? Regjeringen skjuler seg bak Haagkonvensjonen, som fritar den fra å sjekke dokumentene til adopterte, skriver Priyangika Samanthie. Her dokumenter for adoptivbarn i Guatemala. FOTO: Moises Castillo / AP / NTB

Ifølge politiets offentlige statistikk ble totalt 2695 personer uttransportert uten lovlig opphold fra Norge i 2022. På sosiale medier spres det stadig støttekampanjer for minoriteter som holdes juridisk ansvarlig for familiemedlemmers handlinger.