Digital diskri­mi­nering

ILLUSTRASJON: NYNORSK KULTURSENTRUM

Sist tysdag la Utdanningskomiteen i Stortinget fram den nye opplæringslova. Eit viktig punkt er overgangen til ein stadig meir digital kvardag, også i skulen – ei viktig sak, sjølv om skulen kan og bør satse sterkare på hendige og velredigerte lærebøker i fag der dette trengst.

Debatt