Kokainbruken øker i flere land. Rusforsker tror rus­debatten bidrar til normalisering av narkotikabruk.

Kokain blir vanligere i hele Europa

Debatten om debatten: Thomas Clausen (blå skjorte), professor ved senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitet i Oslo, på debatt om narkotikapolitikk ifjor med Lars Vaular, Erling Børstad, Runar Torgersen og Sveinung Sandberg.

Kokainbruken blant elever på videregående i Oslo er nær tredoblet på fem år, ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen publisert denne uka. Trenden blant hovedstadens videregåendeelever likner den som kan sees over hele Europa.

Innenriks