Ny rapport viser kokainbølge blant unge i Oslo. Rapporter fra andre storbyer viser at økt kokainbruk ikke er et Oslo-fenomen.

Mer kokain i flere byer

Øker: Både i Bergen og Trondheim rapporteres det om økt kokainbruk. Trenden er at det gjerne brukes i sammenheng med alkohol og fest. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Nye tall om kokainbruk fra «Ung i Oslo» rapporten fikk antakelig både foreldre og politikere til å sette morgenkaffen i halsen.

Innenriks