Med «Maps» har Billy Woods laget et usedvanlig tilgjengelig album – til ham å være.

Komplekst kartverk

BARKRAKKBEKJENNELSER: Rapper Billy Woods, her sammen med produsent Kenny Segal (til venstre), har laget et oppsiktsvekkende bra album i «Maps».

Album