Eurovision

T he season is upon us : bunad, pollen og russedebatt. Og Eurovision – eller Melodi Grand Prix, som nokon av oss hardnakka fortset å kalla det. Paljettar! Pyro! Så mykje dum musikk at han blir smart! Viss denne teksten hadde vore ei drøftande skuleoppgåve, ville eg for eksempel stilt spørsmål som: Kva er verdien av Eurovision i dag? Kva vil det vera, og kva er det eigentleg? Treng me det i det heile?

Kommentar