Digitaliseringsguru Morten Søby vil ha grensesetting – for enkeltindividet.

Den enøyde visjonære

Det var selvmotsigende uttalelser i særklasse Morten Søby kom med i forrige ukes Morgenbladet. Han har banet veien for «digital kompetanse» i læreplaner, og tar nå til orde mot ønskene om å bremse den digitale skolen.

Kommentar