Når aksepterer vi mer overvåking?

ÅRSAK OG VIRKNING? Koronapandemien gjorde nordmenn klart mer positive til statlig overvåking, skriver forfatterne.

Klassekampen og flere andre aviser har de siste månedene informert om at et stortingsflertall bestående av Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er innstilt på å gå inn for å tilrettelegge for nye og mer omfattende overvåkingsverktøy for politiet og Forsvaret.

Debatt