Eit intenst drama som syner at bak krigens helvete, er det heilt vanlege menneske det dreier seg om.

Folka bak krigen

Intenst: Trass i krigens fiendskap kan det utvikle seg både skjebnefellesskap og sterke kjensler. Foto: Magnus Skrede

Teater