Samlingen som nå kan studeres i Stavanger, er uvanlig. Et uttrykk for samlerens prominente plass i vår tids kunstliv er den uansett.

Til samlerens pris

UNGT: I Trond Mohns samling er vekten lagt på unge kunstnere, som skulptøren Lene Baadsvig Ørmen, hvis verk ses i forgrunnen av bildet. Bak ses maleriene til Bjørn Sigurd Tufta og Tom Howse. Foto: Erik Sæter Jørgensen

Private kunstsamlinger er atskillig mer forskjellige enn det bildet mediene ynder å tegne av dem, gir inntrykk av. Det samme gjelder samlerne selv. For tiden stiller Stavanger kunstmuseum ut en samling som består av 67 verk laget av hver sin kunstner. Den har institusjonen nylig fått i gave av Trond Mohn, en 80 år gammel forretningsmann fra Bergen.

Kultur