Siden streiken startet, har Fellesforbundet fått over 1000 nye medlemmer. Også andre LO-forbund vokser under streiken.

Vokser på streiken

BLIR FLERE: Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kan glede seg over flere medlemmer. Her fra streikemarkering på Youngstorget. Lars Thomas Nurdby/NTB

Storstreiken har nå vart i fire dager. Millionene triller ut både hos arbeidsgiverne, bedriftene og fra fagbevegelsens streikekasser. Men samtidig kommer det påfyll, i form av nye medlemmer. Mange nye medlemmer.

Innenriks