Vold mot lærere har blitt en del av skolehverdagen. – Vi føler oss rettsløse, sier lærer Lisa Beth Waterloo Laugtug.

Må tåle slag og spark

SKOLEVOLD: Lisa Beth Waterloo Laugtug er lærer og tillitsvalgt i Trondheim. Hun har selv opplevd både biting og slag i klasserommet, og er bekymret på vegne av en lærerstand som møter stadig mer vold.

Skulderen dras ut av ledd av en sint elev. Det skjer flere ganger. Læreren slutter i yrket.

Innenriks