Ytre venstre har i mange tiår insistert på at jøders nasjonalfølelse er rasistisk. Hvorfor har venstresida gått fri i spørsmålet om antisemittisme?

Forskjellen på høyre og venstre

ANTISIONIST, JA VISST: Lars Gules oppdeling i gode og dårlige jøder er like stort tøv fra et vitenskapelig ståsted som Storhaugs oppdeling av muslimer, skriver Torkel Brekke. Her Gule foran Stortinget i 2020. Foto: Tom Henning Bratlie

Lars Gule får nok en gang plass i Klassekampen (28. mars) til å angripe budskapet i boka «Ingen er uskyldig – antisemittisme på venstresiden». Han avslutter med å si at «Antisemittisme på venstresida er et viktig tema,» så da ser det ut til at vi i hvert fall enige om én ting. Men ingenting av det han sier tyder på at han egentlig mener dette, eller i det hele tatt skjønner problemet.

Kronikk