Regjeringen vil endre energiloven. Alle som bruker mye kraft, må utrede hvordan overskuddsvarmen kan brukes.

Vil spare varmen

OVERSKUDD: En samling kraftkabler i Sauda. Siden Norge lenge har hatt overflod av kraft, er det liten tradisjon vider viderebruk av overskuddsvarmen.

Hvis Norge skal nå klimamålene sine, må energibruken bli mye mer effektiv. Regjeringens energikommisjon mener Norge må energieffektivisere tilsvarende 20 terawatt-timer kraft årlig innen 2030. Det er mer enn hele Norges samlede kraftproduksjon fra vindkraft. Nå endrer regjeringen energiloven for å gjøre det mulig å nå de hårete målene.

Politikk