Regjeringen vil endre energiloven. Alle som bruker mye kraft, må utrede hvordan overskuddsvarmen kan brukes.

Vil spare varmen

OVERSKUDD: En samling kraftkabler i Sauda. Siden Norge lenge har hatt overflod av kraft, er det liten tradisjon vider viderebruk av overskuddsvarmen. Foto: Tom Henning Bratlie

Hvis Norge skal nå klimamålene sine, må energibruken bli mye mer effektiv. Regjeringens energikommisjon mener Norge må energieffektivisere tilsvarende 20 terawatt-timer kraft årlig innen 2030. Det er mer enn hele Norges samlede kraftproduksjon fra vindkraft. Nå endrer regjeringen energiloven for å gjøre det mulig å nå de hårete målene.

Politikk