Regjeringa ønskjer forlik om lakseskatten og møter stengte dører frå Høgre og Framstegspartiet. Venstre og Krf lukkar ikkje døra heilt.

Opnar for lakseforlik

Merd i solnedgang: Næringa og dei borgarlege partia meiner grunnrenteskatt på oppdrett vil avfolke Kyst-Noreg der arbeidsplassane ligg. Her ser vi nokre av merdane til Nova Sea i Meløy. Foto: Line Ørnes Søndergaard

Lågare skattesats, botnfrådrag på 70 millionar kroner, frådrag for investeringar, meir pengar til kommunane.

Politikk