Slik forebygger man ikke kriminalitet

LA DEM LEVE: La Tøyen-folket få komme seg hjem uten å bli mistenkt for å være kriminelle, la dem få spise middag i fred, skriver Nina Alnes Haslie. Her fra Tøyen torg. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Neste stopp, Tøyen. Her bor det mange aleneforsørgere, folk med lav inntekt, lav utdanning, og kort botid i Norge. Vær oppmerksomme på avstanden mellom politiet og innbyggere .

Debatt