PST vil snart kunne lagre åpne data på nettet i fem år. Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson tror det vil gjøre det lettere å kartlegge radikalisering.

Tror ny politilov kan forebygge

Positiv: Cathrine Thorleifsson, leder av Ekstremismekommisjonen, tror PSTs nye hjemler kan bidra til bedre kartlegging av digital ekstremisme. Her er hun fotografert på 22. juli-senteret.

Torsdag ble det klart at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan lagre og overvåke alle åpne kilder på internett. Etter en hissig debatt fikk regjeringen sammen med Høyre flertall for den omstridte politiloven.

Kultur